utopia

n jamii kamili/ timilifu ya kufikirika. Utopian adj -a njozi, -a kufikirika.