freudian

adj -a nadharia za udodosi nafsi za Sigmund Freud. ~ slip n (colloq) kujikwaa, kuteleza ulimi.