confucian

adj n -enye kumfuata Konfyushasi (mwana falsafa na mwalimu wa maadili wa Kichina). Confucianism n.